Muusikakooli aasta esineja 2015-2016 õppeaastal oli saksofonikvartett, kes andis kokku 14 kontserti väljaspool kooli