Muusikakooli töö viiruse ajal

Praeguseks on kõik erialaõpetajad asunud lastega tegema tunde üle veebi. Tuleb välja, et see on täiesti võimalik ja õpilased on esimesel nädalal olnud väga entusiastlikud. Proovime samamoodi jätkata, oleme kannatlikud ja kohaneme olukorraga. 

Solfedžoõpetajad on püüdnud samuti ühenduse luua kõigi õpilastega ja neile ülesandeid jaganud. Kui mõnel lapsevanemal või õpilasel on e-maili aadress muutunud ja nad ei ole viimase nädala jooksul saanud kirju muusikakoolist, siis võtke ühendust õppealajuhataja Mai Ainsaluga,

( ainsalu@gmail.com ) ja teatage oma muutunud mailiaadress.

Hoiame oma muusikakooli perega kokku ja ei anna alla!