Tabasalu Muusikakooli õppemaksu suurust reguleerib Harku Vallavolikogu määrus 30.10.2014 nr 21, mis on nähtav Riigi Teatajas

Ehk 2019.a. kehtestatud alampalga ( 540 € kuus ) juures on tasu põhiõppes ja pilliga ettevalmistusklassis 81 € kuus

ja ainult grupitundides käijatele 43,2 €kuus