Avaldust muusikakooli astumise kohta algavaks, 2020 - 2021 õppeaastaks saab teha ARNO keskkonnas

Muusikakooli sisseastumiskatsete ülesanded:

1.Omavalitud laulu laulmine ilma saateinstrumendita.

2.Ettekoputatud rütmi kordamine.

3.Meloodia järgi laulmine.

4.Kooskõlade (2 ja 3 heli) järgilaulmine.