Avaldust muusikakooli astumise kohta algavaks, 2021 - 2022 õppeaastaks saab teha ARNO keskkonnas

Sisseastumiskatsed toimuvad 14. ja 15.juunil 2021 kella 14.00 - 18.00

Konsultatsioonid sisseastujatele 9.juunil kella 15.00 - 18.00

Uue erialana saab õppida üht kõige kaunikõlalisemat pilli - tšellot!

Muusikakooli sisseastumiskatsete ülesanded:

1.Omavalitud laulu laulmine ilma saateinstrumendita.

2.Ettekoputatud rütmi kordamine.

3.Meloodia järgi laulmine.

4.Kooskõlade (2 ja 3 heli) järgilaulmine.