2017/2018 õppeaastaks on vastuvõtt lõppenud

 

 

Sisseastumisavaldus

ettevalmistusklassi avaldus

 

Muusikakooli sisseastumiskatsete ülesanded:

1.Omavalitud laulu laulmine ilma saateinstrumendita.

2.Ettekoputatud rütmi kordamine.

3.Meloodia järgi laulmine.

 

4.Kooskõlade (2 ja 3 heli) järgilaulmine.

kunstiklassi avaldus

Kunstiklassi toimub vastuvõtt lapsevanema avalduse alusel, s.t. katseid ei ole.

Kunstiklassi õpetaja – Mari Mesilane ( aadress: mesilane@neti.ee )

Kunstiklassis toimub õppetöö 2 korda nädalas

Muusikakooli sisseastumise ja väljaarvamise kord