Vastuvõtt 2021/2022 õppeaastaks on lõppenud

 

Muusikakooli sisseastumiskatsete ülesanded:

1.Omavalitud laulu laulmine ilma saateinstrumendita.

2.Ettekoputatud rütmi kordamine.

3.Meloodia järgi laulmine.

4.Kooskõlade (2 ja 3 heli) järgilaulmine.