Vastuvõtukatsed 2018. a. algavaks õppeaastaks toimuvad:

11.06.kell 15.00 - 19.00 ja

12.06. kell 14.00 - 17.00

Katseteks on vajalik eelnev registreerumine. Seda saab teha alates 1. maist aadressil: ainsalu@gmail.com

Soovitame tulla muusikakooli lahtiste uste päevadele ja kevadkontserdile:

17.04 kell 15.00 - 18.00 ja

18.04 kell 14.00 - 17.00

18.04 kell 18.00 toimub muusikakooli kevadkontsert Eesti muusikast

Sisseastujatele toimuvad konsultatsioonid

Esmaspäeval, 4.juunil kell 16.00 - 19.00

Teisipäeval, 5.juunil kell 16.00 - 19.00

Konsultatsioonideks on vajalik eelregistreerimine: ainsalu@gmail.com

 

ettevalmistusklassi avaldus

 

Muusikakooli sisseastumiskatsete ülesanded:

1.Omavalitud laulu laulmine ilma saateinstrumendita.

2.Ettekoputatud rütmi kordamine.

3.Meloodia järgi laulmine.

 

4.Kooskõlade (2 ja 3 heli) järgilaulmine.

kunstiklassi avaldus

Kunstiklassi toimub vastuvõtt lapsevanema avalduse alusel, s.t. katseid ei ole.

Kunstiklassi õpetaja – Mari Mesilane ( aadress: mesilane@neti.ee )

Kunstiklassis toimub õppetöö 2 korda nädalas

Muusikakooli sisseastumise ja väljaarvamise kord