« Tagasi

LAHTISTE USTE PÄEVAD MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLIS

19. ja 20. aprillil kella 14.00 – 18.00 on kõigil võimalik tulla tutvuma Tabasalu Muusika- ja Kunstikooli ilusa uue majaga ja meil pakutavate võimalustega. Nendel päevadel võib julgelt koos lastega sisse astuda klassidesse, vaadata milliseid pille meil õpetatakse, küsida küsimusi ja leida oma lapsele hobi, mille puhul hoiatan, et harilikult jääb see lemmikhobiks kogu eluks. Lahtiste uste päevad lõpetab kevadkontsert 20.04 kell 18.00 mis sedapuhku on inspiratsiooni saanud meid ümbritsevast loodusest.

Täiesti uued võimalused avanevad kunstiõppeks Tabasalus

Kunstikoolil on uues majas nüüd tervenisti oma III kunstikorrus, loometegevuseks on kaks suuremat ja kaks väiksemat klassi. Täna tegutsevad kursused on juba uutesse ruumidesse kolinud.

Järgmiseks 2022-23 õppeaastaks on plaanid töös, õppekavad, tööplaanid ja kursuste kavad valmimas.  Täpsemad kursused, ajad ja juhendajad teeme teatavaks augustis.

Eesmärk on uuendada ja kaasajastada õppekava ja kursuste süsteemi, pakkuda mitmekesist ja arendavat kunstitegevust. Kutsuda oskusi ja teadmisi jagama külalispedagooge ja tegevkunstnikke erinevatest kunstivaldkondadest. Luua ja kujundada oma Kunstikooli traditsioonid. Lisandumas on keraamikatunnid ja suvised kunstilaagrid.

Plaanime avada erinevatele vanuseastmetele kunstiringi ja kursused, mis toimuksid kaks korda nädalas:

Kunstiring 6.-7. aastastele;

Algõppe kursus 2.-4. klassi õpilastele;

Põhiõppe kursus 5.-7. klassi õpilastele;

Jätkuõppe kursus alates 8. klassist.

Oleme edaspidi avatud pakkuma kunstitegevusi ka gümnasistidele ja täiskasvanutele.

Kunstikooli uute ruumidega olete oodatud tutvuma lahtiste uste päeval 19. aprillil 2022 kell 14.00-18.00. 

Registreerimine uueks õppeaastaks algab 1. mail 2022 ARNO keskkonnas.

Hea kunstihuviline – oled oodatud!

Teadmiseks:

19.04 kell 14.00 – 18.00 lahtiste uste päevad nii muusika kui kunstiosakonnas

20.04 kell 14.00 – 18.00 lahtsite uste päevad muusikaosakonnas

20.04 kell 18.00 – muusikakooli kevadkontsert loodusest

07.06 kell 15.00 – 19.00 konsultatsioonid muusikaosakonda astujatele (vajalik eelregistreerimine)

08.06 kell 15.00 – 19.00 konsultatsioonid muusikaosakonda astujatele (vajalik eelregistreerimine)

13.06 kell 13.00 – 18.00 sisseastumiskatsed muusikaosakonda (vajalik eelregistreerimine)

14.06 kell 14.00 – 19.00 sisseastumiskatsed muusikaosakonda (vajalik eelregistreerimine)