Hoolekogusse kuuluvad:

Eva-Maria Kangro (esimees) - vilistlaste esindaja

Kairi Tammik - lapsevanemate esindaja

Kaupo Rätsepp - vallavolikogu esindaja

Liina Hendrikson - lapsevanemate esindaja

Piret Kreek - õpetaja

Natalia Kostrõkina - õpetaja

Mai Ainsalu - õppealajuhataja

Hoolekogu 10.05.2018 pöördumine vallavolikogu ja vallavalitsuse poole