Hoolekogusse kuuluvad:

1) Triin Sarri (lapsevanemate esindaja)
2) Marilin Laas (lapsevanemate esindaja)
3) Kairi Tammik (lapsevanemate esindaja)
4) Liina Hendrikson (lapsevanemate esindaja)
5) Mai Ainsalu (koolitöötajate esindaja)
7) Piret Kreek (koolitöötajate esindaja)
8) Eva-Maria Kangro (vilistlaste esindaja)
9) Robert Lippin (pidaja esindaja vallavalitsusest)
10) Priit Kotkas (pidaja esindaja vallavolikogust)

Hoolekogu 10.05.2018 pöördumine vallavolikogu ja vallavalitsuse poole