Tabasalu Muusikakooli õppemaksu suurust reguleerib Harku Vallavolikogu määrus 30.10.2014 nr 21, mis on nähtav Riigi Teatajas

Ehk 2020.a. kehtestatud alampalga ( 584 € kuus ) juures on tasu põhiõppes ja pilliga ettevalmistusklassis 87.60 € kuus

ja ainult grupitundides käijatele 46.72 €kuus

Tabasalu Muusikakooli õpilase arvestuslik kulu aastas on 3336 €, seega lapsevanema poolt kaetav osa moodustab kogukulust 23,6 %