Seoses miinimumpalga tõusuga muutub lapsevanema kaetava osa määr koolieelses lasteasutuses alates 1. jaanuar 2023:

 

Muusikaõppes  ja  pilliga ettevalmistusklassis

13% palga alammäärast ehk 94,25 eurot, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on rahvastikuregistri järgselt Harku vallas

14% palga alammäärast ehk 101,50 eurot, kui lapse ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgselt Harku vallas

15% palga alammäärast ehk 108,75 eurot, kui lapse ja vanemate elukoht ei ole rahvastikuregistri järgselt Harku vallas

 

kunstiõppes  ja  pillita  ettevalmistusklassis

6% palga alammäärast ehk 43,5 eurot, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on rahvastikuregistri järgselt Harku vallas

7% palga alammäärast ehk 50,75 eurot, kui lapse ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgselt Harku vallas

8% palga alammäärast ehk 58 eurot, kui lapse ja vanemate elukoht ei ole rahvastikuregistri järgselt Harku vallas