Kohatasud Tabasalu Muusika- ja Kunstikoolis alates 1. jaanuar 2022

 

Muusikaõppes  ja  pilliga ettevalmistusklassis

13% palga alammäärast ehk 85,02 eurot, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on rahvastikuregistri järgselt Harku vallas

14% palga alammäärast ehk 91,56 eurot, kui lapse ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgselt Harku vallas

15% palga alammäärast ehk 98,1 eurot, kui lapse ja vanemate elukoht ei ole rahvastikuregistri järgselt Harku vallas

kunstiõppes  ja  pillita  ettevalmistusklassis

6% palga alammäärast ehk 39,24 eurot, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on rahvastikuregistri järgselt Harku vallas

7% palga alammäärast ehk 45,78 eurot, kui lapse ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgselt Harku vallas

8% palga alammäärast ehk 52,32 eurot, kui lapse ja vanemate elukoht ei ole rahvastikuregistri järgselt Harku vallas