6.03.23

Igapäevane õppetöö ja suhtlus toimub meil Stuudiumi keskkonnas. LINK 


Stuudiumis kajastuvad tunnitöö sisu, tunnist osavõtt, osaoskuste hindamised ja arvestused. Lihtne võimalus vahetada sõnumid ja teateid.

 

Lapsevanemal on kohustus läbi stuudiumi olla kursis lapse õppetööga, anda teada puudumistest. Puudumist saab põhjendada puudumise päeva kella 18-ni või kirjutada sõnumitesse õpetajale vastav teade.


Sealt leiate juhendid:

Konto taotlemine ja sisse logimine

Erinevate koolide Stuudiumi kontode omavahel sidumine